Sign In

MİSYONUMUZ

Sağlık hizmetini ırk, cinsiyet, din, dil ayrımı yapmadan herkese eşit haklarda sunmak,

Etik ilkelerden ödün vermeksizin tüm çalışanlarımız ve yönetim kadromuzla birlikte güncel bilgi ve teknolojiyi kullanarak, sağlıklı çalışma yaşamı koşullarında hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyeti odaklı, uluslararası kalite standartlarında etkinlik ve süreklilik anlayışı ile hizmet sunmaktır.

VİZYONUMUZ

Hastanemizin kuruluş amacına uygun olarak, mükemmeliyet odaklı, hasta, hasta yakını ve çalışanlarımızın memnuniyetinin artırılmasını hedefleyen sürekli ve süratli iyileştirilebilir hizmet sunan, yüksek motivasyon ve ekip ruhu içerisinde yeniliklerin ve en son teknolojinin kullanıldığı, ulusal ve uluslararası alanda öncü ve örnek uygulamalarla fark yaratan, güvenli ve kaliteli bir sağlık kuruluşu olmaktır.

DEĞERLERİMİZ

Hasta mahremiyeti ve hasta haklarına saygılı olmak,

Hasta mahremiyeti ve hasta haklarına saygılı olmak,

Tıbbi etik kurallara bağlı olmak,

Bilgili, şeffaf ve güvenilir olmak,

Araştırmacı, özverili, sorumluluk sahibi ve toplum yararını gözetiyor olmak,

Yeniliklere açık olmak,

Değişime uyum sağlamak,

Ekip ruhu ile işbirliği içinde olmak,

Dayanışma ve paylaşma ruhuna sahip olmak.

Kurumsal Amaç Ve Hedeflere Yönelik Çalışmalar

Hastanemizde mevcut olan klinikler, laboratuvarlar, poliklinikler ve idari birimler yıllık olarak hedeflerini belirler ve 6 ay sonra geri bildirimle ne aşamada olduğu tespit edilir. Yıl sonunda belirlenen hedeflerin sonuçları tespit edilir ve birimlerin hedeflerinin ne kadarının gerçekleşip gerçekleşmediği, ne kadarının devam ettiği Kalite Yönetim Birimi tarafından analiz edilir ve sonuçlar çalışanlara duyurulur.

Hasta Ve Çalışan Memnuniyetinin Ölçülmesine Yönelik Çalışmalar

Hastanemizde acil servis, ayaktan ve yatan hastalarda aylık olarak memnuniyet anketleri uygulanmaktadır. Ayrıca çalışanlara yönelik anketler yılda 2 defa (Mart-Eylül) tekrarlanır. Anketler Sağlık Bakanlığı tarafından verilen soruları içerir. Anket sonuçları Kalite Yönetim Birimi tarafından analiz edilir ve yorumlanır. Olumsuz olan sonuçlarda iyileştirme çalışmaları planlanır. Anket sonuçları Kalite Yönetim Birimi tarafından tüm hastaneye ilan edilir, duyurulur.

Öz Değerlendirme Çalışmaları

Hastanemizde her yıl öz değerlendirme yapılır. Bu öz değerlendirme süreçleri önceden planlanır. Öz değerlendirmeyi yapacak olan ekip Kalite Birimi tarafından önceden tespit edilir. Öz değerlendirme planı hazırlanır ve bu plan tüm bölümlere duyurulur. Öz değerlendirmede tüm SKS standartları yer alır. Öz değerlendirme yapıldıktan sonra sonuçları yönetime ve tüm çalışanlara duyurulur.

Güvenlik Raporlama Sistemine İlişkin Çalışmalar

Hastanemizde Güvenlik Raporlama Sistemi, hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek her türlü olayı (ramak kala ya da gerçekleşen istenmeyen olaylar) kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Hukuka yansımış istenmeyen olayların da sistem kapsamında analizinin yapılması sağlanmaktadır. Sistem, “Hasta Güvenliği” ve “Çalışan Güvenliği” olmak üzere iki ayrı modülde ele alınmaktadır. Sisteme yapılan bildirimler sadece Kalite Yönetim Birimi Direktörü tarafından görülmekte olup gizlilik sürecinde yürütülmektedir. Bu bildirimler değerlendirilip olay bazında kök neden analizi yapılır. Sisteme yapılan bildirimlerin genel analizleri haftada bir kez tekrarlanıp raporlanır ve değerlendirilir. Bildirimler hastanemizde mevcut olan komitelerden hangi komiteyi ilgilendiriyorsa o komitede görüşülür ve gerekli önlemler alınıp, gerekiyorsa düzenlemeler planlanır.

Eğitimlere Yönelik Çalışmalar

Hastanemizde çalışan personelimize işlerini belirli standartlar çerçevesinde, bilinçli, profesyonelce, özenle, severek, güvenle ve güler yüzle yapmalarını sağlamak amacı ile yıllık eğitim planı düzenlenmiştir. Bu plan dahilinde hastane çalışanlarının Sağlıkta Kalite Standartları gereği verilmesi gereken eğitimler dışında iş başı eğitimleri ve dış kurum eğitimleri ile eğitim planı desteklenmiştir.

Kalite Göstergelerine Yönelik Süreçler

Hastanemizde Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Bölüm Bazlı Göstergeler ve Klinik Göstergeler bölümlerinde yer alan göstergeler takip edilmektedir. Bu süreçte göstergelere ilişkin veriler toplanır, özelliklerine göre belirlenmiş olan aralıklarda, veriler analiz edilir; yapılan analizler sonucunda gerekli iyileştirme faaliyetleri planlanır ve uygulanır.

SKS Çerçevesinde Dokümanların Yönetimi

Hastanemizde kullanılan tüm dokümanlara kod verilir. Tüm çalışanlar, dokümanlara HBYS üzerinden o ulaşmaktadır. Sistemde prosedürler, formlar, talimatlar, rehberler, rıza belgeleri, listeler, dış kaynaklı formlar, yardımcı dökümanlar yer alır.
Hastanemizde tüm panolara asılan dökümanlar belirli bir kontrol ve düzen çerçevesinde asılmaktadır. Dokümanların kontrolü, Kalite Yönetim Birimi tarafından sağlanır.

Video

Location

Add Review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Service
Value for Money
Location
Cleanliness